The three Solar Temples of Giza/I tre Templi Solari di Giza e San Pietro

SHIVA LINGAM click to read the page.

Below a Kofuns/Shiva Lingam in Osaka, Japan.

NintokuTomb

(Photo courtesy of Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mozu_Tombs)